Norsk Pragmatismenettverk

Et tverrdisiplinært nettverk for forskere interessert i filosofisk pragmatisme

Velkommen

Filosofisk pragmatisme former i økende grad det teoretiske utgangspunktet for forskere på tvers av disipliner. Vårt nettverk ble grunnlagt i oktober 2023, for å skape et fora for faglige samtaler rundt anvendelse av pragmatistisk tenkning i norsk forskning, undervisning og formidling. Vi kommer fra ulike fagfelt, som filosofi, litteraturvitenskap, vitenskaps- og teknologistudier, pedagogikk, skoleforskning, medievitenskap, organisasjonsstudier og mer, og nettverket er åpent for alle som arbeider ut fra et pragmatistisk ståsted eller er særlig interessert i filosofisk pragmatisme. Nettverket samles en til to ganger per toårsperiode, og møtes virtuelt inntil fire ganger per år. De virtuelle møtene er nettverksmøter, lesegruppemøter, eller har faglig innhold i form av presentasjoner eller gjesteforelesninger.
Vi er tilknyttet det nordiske og europeiske pragmatismenettverkene.

Medlemmer

Elin Danielsen Huckerby (nettverkskoordinator)
Postdoktor, Institutt for Fremmedspråk, Universitetet i Bergen
I postdoktorprosjektet sitt undersøker Elin korleis Britisk litteratur utgjeve etter Brexit-avstemminga (såkalla “BrexLit”) forstår og framstiller populisme og populistiske dynamikkar, og om dette kan bidra til å utvide demokratiske samfunns forståing av populisme som fenomen. Elin avla doktorgraden ved Universitetet i Cambridge, på den pragmatistiske filosofen Richard Rorty sin bruk av litteratur. Ho jobbar slik i krysningsfeltet mellom litteratur, (pragmatistisk) filosofi, og politisk teori.
I tillegg er Elin sivilingeniør i datateknikk (NTNU) med solid fartstid som radioingeniør, programmerar og prosjektleiar for komplekse prosjekt.
https://www.uib.no/personer/Elin.Danielsen.Huckerby
epost: elin.d.huckerby@uib.no
Kristian Bjørkdahl
Førsteamanuensis i retorikk, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo.

Kristian har doktorgrad fra 2016 om Richard Rortys ide om solidaritet, og har siden da jobbet med blant annet norske og nordiske selvbilder, pandemiretorikk og forskningskommunikasjon, samt med retorikkens teori og historie. Han har redigert flere bøker, blant dem Do-Gooders at the End of Aid (CUP, 2021, m/Antoine de Bengy Puyvallée) og The Problematic Public: Lippmann, Dewey, and Democracy in the Twenty-First Century (PSUP, 2023). Han er medredaktør av retorikkmagasinet Kairos, og medgrunnlegger og styreleder i Nordisk retorikkforening.
https://www.hf.uio.no/iln/personer/vit/retorikk-og-spraklig-kommunikasjon/fast/kristsve/
epost: kristian.bjorkdahl@iln.uio.no
Torjus Midtgarden
Professor, Senter for vitenskapsteori, Universitetet i Bergen.

Torjus’s research interests are Social and Political Philosophy, Philosophy of Science and American Pragmatism, in particular the philosophy of Charles S. Peirce and John Dewey. He has contributed to several book projects and published articles on pragmatism and its relevance for contemporary philosophy in journals such as Transactions of the Charles S. Peirce Society, Journal of the History of Philosophy, Contemporary Pragmatism, European Journal of Social Theory, Philosophy and Social Criticism, Semiotica and Revue Internationale de Philosophie.
https://www.uib.no/personer/Torjus.Midtgarden
epost: torjus.midtgarden@uib.no
Bjørn Torgrim Ramberg
Professor i filosofi og Forskningsleder, Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo.

Filosofi, Bevissthetsfilosofi, Språkfilosofi, Rasjonalitet, Normativitet
https://www.hf.uio.no/ifikk/english/people/aca/philosophy/tenured/bjoerntr/index.html
Erlend Lavik
Professor i medievitenskap, Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen.

Erlends forskningsinteresser kretser hovedsakelig rundt film og TV-drama, men han er også opptatt av Richard Rortys nypragmatisme og spørsmål knyttet til estetikk og evaluering samt grenseflaten mellom kultur/kulturkritikk og demokrati/offentlighet. En oversikt over hans publikasjoner er tilgjengelig her: https://app.cristin.no/persons/show.jsf?id=49211
https://www.uib.no/personer/Erlend.Lavik
Oscar Westerblad
Gjesteforsker ved Institute Vienna Circle, Universitetet i Wien

I Wien forsker Oscar på hvordan man kan bruke metoder fra vitenskapen til å evaluere valg av logiske teorier, samt hvordan vitenskapsfolk oppnår forståelse. I begge disse prosjektene tar han i bruk idéer fra klassisk pragmatisme, spesielt fra John Dewey, for å oppnå en bedre forståelse av vitenskapens metoder og suksesser. Han har nylig levert doktorgradsavhandling om pragmatisme og vitenskapelig forståelse i History and Philosophy of Science ved University of Cambridge.
Feodosiya Pavlovna Ermakov
Stipendiat i statsvitenskap/sosiologi, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie- og samfunnsfag, Universitetet i Stavanger
Kristiane Marie Fjær Lindland
Jonathan Knowles
Tommy Bruhn
Emil Sætra
Tommy Bruhn