Norsk Pragmatismenettverk

Et tverrdisiplinært nettverk for forskere interessert i filosofisk pragmatisme

Velkommen

Filosofisk pragmatisme former i økende grad det teoretiske utgangspunktet for forskere på tvers av disipliner. Vårt nettverk ble grunnlagt i oktober 2023, for å skape et fora for faglige samtaler rundt anvendelse av pragmatistisk tenkning i norsk forskning, undervisning og formidling. Vi kommer fra ulike fagfelt, som filosofi, litteraturvitenskap, vitenskaps- og teknologistudier, pedagogikk, skoleforskning, medievitenskap, organisasjonsstudier og mer, og nettverket er åpent for alle som arbeider ut fra et pragmatistisk ståsted eller er særlig interessert i filosofisk pragmatisme. Nettverket samles en til to ganger per toårsperiode, og møtes virtuelt inntil fire ganger per år. De virtuelle møtene er nettverksmøter, lesegruppemøter, eller har faglig innhold i form av presentasjoner eller gjesteforelesninger.
Vi er tilknyttet det nordiske og europeiske pragmatismenettverkene.

English translations will be added soon.

Contact

Elin Danielsen Huckerby
Network coordinator